ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Інформація надається відповідно до ст. 13 і сс. Регламенту (ЄС) 2016/679 щодо захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних, виключно в контексті діяльності, пов’язаної з відділами допомоги жінкам, які стали жертвами насильства, з особливим посиланням на Службу економічного насильства та Інтернет Деск проти насильства мережі REAMA («Інформаційна служба»).

Контролер даних

Контролером персональних даних є Фундація Pangea Onlus (надалі також Pangea), офіс зареєстрований за адресою Via Vittor Pisani 6, 20124 Milanо

Особисті дані

Персональні дані, які збиратимуться та оброблятимуться, це: ідентифікаційні дані, сексуальна орієнтація, особисті та сімейні дані, економічні, поведінкові, судові та робочі дані.

Обробка персональних даних

Персональні дані можуть оброблятися як вручну, так і в електронному вигляді, а також третіми особами для виконання діяльності та обробки персональних даних, якими володіє Pangea. Відповідно до положень закону, прийняті заходи безпеки, технічні та організаційні заходи, є достатніми для забезпечення захисту персональних даних,що опрацьовуються, з особливим посиланням на цілісність, конфіденційність та доступність даних.

Місце обробки

Обробка даних, пов’язаних з послугами, які пропонують Інформаційні служби , здійснюється в офісі Pangea лише уповноваженим персоналом. Персональні дані обробляються відповідно до положень Регламенту та чинного законодавства.

Мета та правова основа обробки

Pangea отримує надані персональні дані з дотриманням правил конфіденційності та безпеки, що вимагається Регламентом і законодавством. Обробка відбувається за допомогою як паперових, так і електронних і телематичних засобів. Pangea обробляє персональні дані, зібрані виключно з метою здійснення діяльності Інформаційних служб у межах своїх інституційних цілей, з метою виконання запиту жінок, включаючи, наприклад, реконструкцію їхньої особистої історії, щоб надати допомогу в контексті зробленого ними запиту. Для цього , використовуючи засоби ІТ та/або телефону, надається їм інформація про відповідну установу для контакту , куди можуть звернутися жінки. Інформаційна служба здійснює консультаційну діяльність , навчання, аналіз ситуації з боргом . Персональні дані обробляються для управління операціями, пов’язаними з діяльністю Служби , а також для створення персональної картки для кожної жінки.

Передача персональних даних до країн, що не входять до ЄС

Персональні дані не будуть передані за межі Європейського Союзу.

Зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом терміну, що не перевищує необхідного для проведення процедури та/або надання послуги в межах, встановлених чинним законодавством. З цією метою шляхом періодичних перевірок, встановлюється безпосередня відповідність даних , необхідність можливої корекції, інтеграції,скасування певних даних, обмеження обробки даних , що стосується вас безпосередньо. Дані, які навіть у результаті перевірок є надмірними, неактуальними чи несуттєвими, не використовуються, за винятком необхідного збереження, відповідно до законодавства.

Надання персональних даних та згоди

Надання персональних даних є необхідним для здійснення заходів допомоги та підтримки, які пропонуються філіями на користь жінок за їх конкретним запитом, і будь-яка відмова може призвести до обмеження цієї діяльності.

Суб’єкти відповідальності

Персональні дані будуть формально доступні уповноваженим органам і співробітникам Pangea, Яким надано відповідні вказівки щодо запобіжних заходів, способу дії, спрямованих на конкретний захист персональних даних.

Одержувачі персональних даних

Персональні дані можуть використовуватися лише для обов’язкових повідомлень, необхідних для правильного завершення процедури, або обов’язкових повідомлень , відповідно до законодавства про прозорість. Персональні дані за запитом також можуть бути передані органам юстиції, адміністративно-бухгалтерським органам юстиції чи іншим контролюючим органам, передбаченим законом.

Права зацікавленої сторони

Як зацікавлена сторона ви маєте право:
I. отримати доступ до ваших персональних даних;
II. на корегування або скасування чи обмеження обробки даних ,
що стосуються вас безпосередньо;
III. протистояти обробці даних;
IV. подати скаргу до Гаранта щодо захисту персональних даних.
Користування правами не підлягає жодним формальним обмеженням і є безкоштовним.

Заходи безпеки

Pangea вживає відповідних профілактичних заходів безпеки для захисту конфіденційності, цілісності, повноти та доступності персональних даних. Pangea запровадила технічні, матеріально-технічні та організаційні заходи з метою запобігання або обмеження ризику втрати, зміни або неналежного використання персональних даних.

Фінансова інформація

Pangea гарантує максимальну конфіденційність і безпеку зібраної фінансової інформації. Pangea зберігає інформацію, лише необхідну для виконання запитуваної послуги.

Контакти

Жінки, які залишили свої персональні дані, будь-які запити щодо захисту своїх прав, можуть адресувати власнику обробки даних : info@pangeaonlus.org або у Fondazione Pangea Onlus, юридична адреса: Via Vittor Pisani 6, 20124 Milan, тел.: 02/733202.